U bent al een tijdje niet arbeidsgeschikt en uw werkgever kijkt samen met u hoe u zo snel en zo goed mogelijk weer aan het werk kunt. In uw oude functie of als dat niet meer mogelijk is, in ander werk.
Uw werkgever heeft de taak om als dat in zijn eigen bedrijf niet lukt, bij andere bedrijven voor u naar passend werk te zoeken.

U en uw werkgever zijn hierbij gebonden aan de Wet Verbetering Poortwachter. Die wet geeft nauwkeurig aan wat u en uw werkgever van elkaar mogen verwachten in het reïntegratieproces. Om verschillende redenen kan dat proces wat stroef verlopen of lang duren.

Revenu kan de werkgever en u als medewerker ondersteunen in dit reïntegratieproces. Daarbij wordt er rekening gehouden met uw beider belangen. We hechten veel waarde aan persoonlijke coaching en begeleiding met een succesvolle werkhervatting als resultaat.

Een goed opgebouwd reïntegratiedossier is voor u en uw werkgever van belang. We verzorgen zo nodig het complete reïntegratiedossier en onderhouden de daarbij behorende contacten.

 

Wilt u weer aan de slag?
Revenu doet het samen met u.