‘Werkfit maken’ en ‘Naar werk’

geplaatst in: Uncategorized | 0

Vanaf 01-07-2016 geeft UWV aan haar klanten de mogelijkheid de reïntegratiediensten ‘Werkfit maken’ en ‘Naar werk’ te doorlopen.

Als contractpartner van UWV biedt Bureau Revenu deze trajecten aan.

Klanten zijn van harte welkom bij Bureau Revenu voor informatie over de wijze waarop we deze UWV reïntegratietrajecten vorm geven. Belt u ons gerust.

Onder de reïntegratiedienst ‘Werkfit maken’ wordt verstaan alle reïntegratieactiviteiten, die erop gericht zijn de klant zodanig te versterken, dat hij (eventueel na het volgen van scholing) het werk kan hervatten.

Inzet van deze dienst leidt ertoe dat de klant een realistisch beeld krijgt van zijn mogelijkheden op de arbeidsmarkt en zijn aandacht en inzet kan richten op het terugkeren in het arbeidsproces. Onder de reïntegratiedienst ‘Naar werk’ wordt verstaan alle reïntegratieactiviteiten, die nodig zijn om een klant het werk te laten hervatten en aan het werk te houden tot in ieder geval het moment waarop de werkhervatting tot een plaatsing heeft geleid.

Bureau Revenu gaat met een sterk team reïntegratieconsulenten aan de slag om het nieuwe aanbod tot een succes te maken. Vanuit onze twee vestigingsplaatsen Gilze en Deurne bedienen we de gehele provincie Noord-Brabant.