Wij bij Revenu werken er aan dat zoveel mogelijk mensen zich kunnen ontplooien en volwaardig kunnen meedoen in onze maatschappij. Wij hebben de overtuiging dat iedereen ergens goed in is, talenten heeft.

Een goede basis
Om die talenten tot bloei te laten komen hebben mensen een goede basis nodig. Een dak boven ons hoofd, kleding, voeding en allerlei denkbare dingen die maken dat we ons goed voelen. Goede omstandigheden die vanzelfsprekend lijken, maar dat lang niet altijd zijn.

Zo zijn talenten en kwaliteiten helaas vaak niet meteen zichtbaar. Soms niet meer zichtbaar door privé-problemen, ziekte of werkloosheid. En soms zijn talenten en kwaliteiten door omstandigheden nooit tot bloei gekomen.

Een goede evenwichtige basis is ons eerste doel op weg naar werk.
Revenu heeft ervaring met alle mogelijke levensvragen. We hebben oog voor uw huidige situatie, voor wat u belemmert of in de weg zit. Zo maken we ruimte vrij voor de blik naar buiten.

We onderzoeken wat u kunt en wat u wil en daarnaast de mogelijkheid van een cursus, opleiding, stageplaats of vrijwilligerswerk. Want iedereen is ergens goed in. Werk biedt de mogelijkheid om het beste uit uzelf te halen.

Als u werkt ontmoet u nieuwe mensen en beleeft andere dingen. Het geeft een goed gevoel om iets te presteren. Werken geeft voldoening en betaald werk meestal meer financiële ruimte.

En ten slotte: werken kun je leren!
Revenu kan en wil u hier graag in begeleiden. Uw consulent kijkt met u mee, loopt naast u, soms voor u uit en soms staat u samen even stil ter overweging. Wij zetten al onze menskracht, kennis en ervaring in om samen uw doel, die passende baan, te bereiken. Zo hebben wij al veel mensen succesvol op weg naar werk geholpen.

Revenu, we zijn er voor u.