Bureau Revenu conformeert zich aan de UWV gedragscode voor leveranciers ‘Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen’ (MVO).

Dit houdt in dat bureau Revenu alle waarden en standaarden onderschrijft die in deze gedragscode opgevoerd worden:

  • Respect voor Mensenrechten, zoals gelijke behandeling, wettige arbeidsomstandigheden, bescherming van persoonsgegevens e.v.
  • Beschermen en verbeteren van het milieu
  • Zakelijke integriteit, zoals het voldoen aan de hoogste ethische normen e.v.
  • Heldere communicatie, zoals het beschikbaar stellen van relevante informatie
  • Transparantie en naleving van deze UWV gedragscode

Deze gedragscode is integraal terug te lezen op de website van UWV Zakelijk onder de zoekterm ‘UWV gedragscode’: mvo-gedragscode-voor-leveranciers.pdf (uwv.nl)