Overal waar gewerkt wordt ontstaan wel eens problemen of misverstanden. Meestal worden die onderling opgelost. Helaas lukt dat niet altijd en kunt u betrokken raken bij een arbeidsconflict. Serieuze problemen op het werk kunnen leiden tot ziekteverzuim.
De wet (Wet Verbetering Poortwachter) eist in zo’n situatie dat u en uw werkgever er alles aan doen om langdurig ziekteverzuim te voorkomen.

Mediation is een manier om conflicten in kaart te brengen en op te lossen. Conflicten tussen u en uw werkgever of tussen collega’s onderling.
Dat gebeurt door een onafhankelijke derde partij.
Revenu biedt mediation aan bij serieuze problemen op het werk, die onoplosbaar lijken. Bij mediation streven we naar een win-win-situatie voor alle betrokken partijen.

Dat kan alleen lukken als betrokkenen:
- er samen uit willen komen
- vrijwillig meewerken
- bereid zijn elkaars standpunten te respecteren.
- akkoord gaan met schriftelijke registratie van de mediation-overeenkomst waarbij geheimhouding een vereiste is.

De Revenu-mediator heeft een gespecialiseerde opleiding gevolgd en heeft ruime ervaring in conflictbeheersing.
De mediator brengt partijen bij elkaar, leidt de onderhandelingen en werkt in alle openheid aan concrete oplossingen. Inzet van een mediator bespaart u veel negatieve energie. Conflicten worden snel en adequaat aangepakt en opgelost, zodat iedereen weer aan het werk kan.

 

Serieuze problemen op het werk?
Revenu is er ook dan voor u.