LKV ( LoonKostenVoordeel)

geplaatst in: Uncategorized | 0

‘Met ingang van 1 januari 2018 is het Loonkostenvoordeel (LKV) als subsidie voor werkgevers ingevoerd.’

Met ingang van 1 januari 2018 heeft UWV de mobiliteitsbonus afgeschaft. Het Loonkostenvoordeel (LKV) is hiervoor in de plaats gekomen.LKV is een subsidie voor de werkgever wanneer deze een werknemer in dienst neemt, die aan één van de volgende voorwaarden voldoet:

• De nieuwe werknemer is minimaal 56 jaar oud

• De nieuwe werknemer heeft een arbeidsbeperking

• De nieuwe werknemer komt uit de doelgroep van de banenafspraak en scholingsbelemmerden

De hoogte van de subsidie is € 6000,– op fulltimebasis per jaar voor de doelgroep ouderen en werknemers met een arbeidsbeperking. En € 2000,– op fulltimebasis per jaar voor de doelgroep van de banenafspraak en scholingsbelemmerden. De subsidie wordt gegeven voor een periode van maximaal 3 jaar.

Wat moet de werkgever doen om het LKV te krijgen?

De werknemer dient bij UWV een doelgroepverklaring aan te vragen. Met deze doelgroepverklaring kan de werkgever bij iedere aangifte loonheffingen aangeven dat hij aanspraak wil maken op het LKV. De uitbetaling van het LKV over 2018 vindt plaats in het eerste kwartaal van 2019.

 

Indien er nog vragen zijn over het LKV, kan altijd contact opgenomen worden met de consulent van Bureau Revenu, die u nader kan informeren.