informatie over UWV: www.uwv.nl
informatie over vacatures: www.werk.nl
informatie over WSW: http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/sociale-werkvoorziening
informatie over CIZ: www.ciz.nl
informatie over PGB: http://www.zorgwijzer.nl/faq/hoe-kom-ik-aanmerking-voor-het-pgb
informatie over wet en regelgeving: www.minszw.nl
oval, organisatie voor vitaliteit, activering en loopbaan www.oval.nl
sollicitatietip; maak gebruik van pinterest http://pinterest.com/marpietweets/sollicitatietips/
loopbaanontwikkeling http://loopbaanbieb.wordpress.com/
uwv game over solliciteren http://expeditiework.nl
profileer jezelf met een online visitekaartje https://about.me/
de werkmap, uw persoonlijke pagina op werk.nl https://www.werk.nl/werk_nl/werknemer/werkmap
informatie over Wet Verbetering Poortwachter www.arboportaal.nl
informatie over woonaanbod www.meewoonwinkel.nl