Het valt vandaag de dag niet mee om je staande te houden in de maatschappij.
Er worden veel eisen gesteld aan u als burger. Door de toenemende bureaucratie en individualisering verloopt  het vinden van de juiste weg in onze samenleving soms moeizaam.
Ook op het werk of in sociale relaties kunnen zich problemen voordoen, die moeilijk oplosbaar lijken en veel stress veroorzaken.

Voor professionele ondersteuning bij meervoudige problematiek kunt u een beroep doen op de lifecoach van Bureau Revenu. Bij aanmelding krijgt u een persoonlijke coach toegewezen waarmee u in een vertrouwde omgeving allerlei levensvraagstukken bespreekt.

De coach helpt u bij het helder krijgen van uw hulpvraag en samen kijkt u naar uw mogelijkheden en blokkades. Samen met uw coach stelt u uw eigen leerdoelen. Zo leert u prioriteiten stellen en keuzes maken.

Mogelijke aandachtsgebieden zijn:
• Mentale weerbaarheid optimaliseren
• Structureren van het huishouden
• Logisch ordenen van de administratie
• Financiële zaken regelen en budgetcoaching (eventueel schuldhulpverlening)
• Communicatie met allerlei instanties
• Inzicht krijgen in familie- en gezinsrelaties
• Uitbreiding van uw sociale netwerk
• Zoeken van een nuttige dagbesteding/werk en passende hobby’s
• Zoeken naar de meest optimale woonsituatie
• Een goede balans zoeken tussen bezigheden en de beschikbare energie

Door zaken bespreekbaar te maken gaat u zich bevrijd voelen en neemt de stress af. Het resultaat van deze coaching leidt u naar persoonlijke groei en nieuwe levensvreugde.

 

Revenu coacht, leef  uw leven!