Bureau Revenu is op geen enkele manier aansprakelijk voor de informatie die op deze site staat vermeld, noch voor eventuele schade ten gevolge van een bezoek aan de site.

De vermelde informatie is met grote zorg samengesteld, maar er kan niet uitgesloten worden dat er als gevolg van menselijke fouten of veranderingen in de wetgeving, incorrectheden zijn ingeslopen. Er zijn geen rechten te ontlenen aan de informatie zoals vermeld op www.bureau-revenu.nl