U bent tijdelijk of al wat langer zonder werk en actief op zoek naar een nieuwe baan.
Mogelijk bent u niet meer in dienst bij een werkgever, u ontvangt dan een uitkering van het UWV WERKbedrijf. Het UWV WERKbedrijf kan dan voor u een reïntegratiebureau inschakelen. Vanaf 01-07-2016 geeft UWV aan haar klanten de mogelijkheid de reïntegratiediensten 'Werkfit maken' en 'Naar werk' te doorlopen. Als contractpartner van UWV biedt Bureau Revenu deze trajecten aan. Klanten zijn van harte welkom bij Bureau Revenu voor informatie over de wijze waarop we deze UWV reïntegratietrajecten vorm geven. Samen met u maakt Revenu een re-integratieplan, dat wordt ingediend bij het UWV WERKbedrijf. Bij goedkeuring van het plan van aanpak worden de kosten vergoed door het UWV WERKbedrijf.

Onze aanpak is gebaseerd op de samenwerkingsrelatie tussen u en uw consulent. We inventariseren uw situatie van het moment, uw kennis en ervaring. Uw kwaliteiten en loopbaanwensen worden in kaart gebracht. Stap voor stap gaat u werken aan het bereiken van het gestelde doel, het vinden van de baan die bij u past.

Revenu beschikt over alle kennis, ervaring en contacten om u optimaal te begeleiden in dit traject naar werk. Wij onderhouden bijvoorbeeld goede contacten met werkgevers en werkgeversorganisaties. Uw consulent is goed geïnformeerd over mogelijke subsidieregelingen die aantrekkelijk zijn voor de werkgever die u in dienst wil nemen.

Onder de reïntegratiedienst 'Werkfit maken' wordt verstaan alle reïntegratieactiviteiten, die erop gericht zijn de klant zodanig te versterken, dat hij (eventueel na het volgen van scholing) het werk kan hervatten. Inzet van deze dienst leidt ertoe dat de klant een realistisch beeld krijgt van zijn mogelijkheden op de arbeidsmarkt en zijn aandacht en inzet kan richten op het terugkeren in het arbeidsproces. Onder de reïntegratiedienst 'Naar werk' wordt verstaan alle reïntegratieactiviteiten, die nodig zijn om een klant het werk te laten hervatten en aan het werk te houden.

Laat Revenu u coachen.
Vergroot uw kansen op een werkgever die bij u past en op werk dat u goed ligt.