U bent tijdelijk of al wat langer zonder werk en actief op zoek naar een nieuwe baan.
Mogelijk bent u niet meer in dienst bij een werkgever, u ontvangt dan een uitkering van het UWV. Het UWV kan dan voor u een re-integratiebureau inschakelen. Vanaf 01-07-2020 geeft UWV aan haar klanten uitgebreid de mogelijkheid re-integratietrajecten 'op maat’ te doorlopen. Als contractpartner van UWV biedt Revenu deze trajecten aan. Klanten zijn van harte welkom bij Revenu voor informatie over de wijze waarop we deze UWV re-integratietrajecten vorm geven. Samen met u maakt Revenu een re-integratieplan dat wordt ingediend bij het UWV. Bij goedkeuring van het plan van aanpak worden de kosten vergoed door het UWV.

Onze aanpak is gebaseerd op de samenwerkingsrelatie tussen u en uw consulent. We inventariseren uw situatie van het moment, uw kennis en ervaring. Uw kwaliteiten en loopbaanwensen worden in kaart gebracht. Stap voor stap gaat u werken aan het bereiken van het gestelde doel.
Revenu beschikt over alle kennis, ervaring en contacten om u optimaal te begeleiden in een traject naar werk. Wij onderhouden bijvoorbeeld goede contacten met werkgevers en maatschappelijke organisaties. Uw consulent is goed geïnformeerd over mogelijke subsidieregelingen die aantrekkelijk zijn voor de werkgever die u in dienst wil nemen.

Onder de re-integratiedienst 'Naar werk' wordt verstaan alle re-integratieactiviteiten, die nodig zijn om een klant het werk te laten hervatten en aan het werk te houden.

Onder de re-integratiedienst 'Werkfit maken' wordt verstaan alle re-integratieactiviteiten, die erop gericht zijn de klant zodanig te versterken, dat hij (eventueel na het volgen van scholing) het werk kan hervatten.
Inzet van deze dienst leidt ertoe dat de klant een realistisch beeld krijgt van zijn mogelijkheden op de arbeidsmarkt en zijn aandacht en inzet kan richten op het terugkeren in het arbeidsproces.

Naast deze twee re-integratiediensten is het ook mogelijk om bij Revenu UWV trajecten te doorlopen waarin het doel gericht is op maatschappelijke participatie (lidmaatschap vereniging, vrijwilligerswerk, scholing). Weer actief onderdeel zijn van de samenleving biedt kansen en verruimt de blik naar mogelijkheden die er ook voor u zijn.

Laat Revenu u coachen.
Vergroot uw kansen op een werkgever die bij u past en op werk dat u goed ligt.