Bureau Revenu biedt ambulante woonbegeleiding op basis van een persoonsgebonden budget (PGB) en op basis van zorg in natura (ZIN).

Als je bij het zelfstandig wonen merkt dat de dingen niet zo makkelijk lopen als je gedacht had, kun je daarvoor hulp krijgen. Je kunt dan bijvoorbeeld denken aan hulp bij het regelen van je financiën en je administratie, studiebegeleiding, behouden van arbeid/dagbesteding en/of scholing, het opbouwen van een vriendenkring en vasthouden aan een gezonde routine. Dagelijks of wekelijks, naar gelang de vraag, krijg je een aantal uren vaste begeleiding van een coach. Samen met je coach werk je consequent toe naar meer 'eigen regie'. Doel van de begeleiding is vaak dat je op een gegeven moment zelf het leven kunt regelen en zelf in de maatschappij kunt meedraaien met steeds minder ondersteuning. Per slot van rekening wil iedere mens maximale autonomie, rekening houdend met de beperkingen maar gebaseerd op de mogelijkheden, die er wél zijn.

Bureau Revenu heeft de beschikking over eigen woonruimte in Tilburg. Als je hierover meer informatie wil hebben, kun je contact opnemen met Gerrit van Eijck van Bureau Revenu.

 

Durf de stap te zetten!